naziv:
TRN d.o.o.
puni naziv:
TRN d.o.o. za izradu i održavanje software-a i trgovinu
adresa:
Keleminka 7
 
10040 Zagreb
 
Hrvatska
 
 
telefon:
+385 1 2920 044
 
+385 1 2920 045
mobile:
+385 98 900 77 20
 
 
e-mail:
 
 
porezni broj (OIB):
46288016419
transakcijski račun:
2484008-1100529941 (otvoren kod RBA Zagreb)